SAM SLEEP TRAINER BLUE 2 y+

32197041
44,99
(ENG)
Eyes open & close. Sam’s eyes close at bedtime and open in the morning when it is ok to get up. Set at a specific time or by length of nap.
Color changing display. The LCD screen changes color to denote morning or night.
Analogue and digital time. Easy for children to learn and understand.
Alarm clock. For older children, choose from 3 sounds with adjustable volume.
Adjustable brightness & auto shut-off. Dimmable nightlight can stay lit continuously or switch off after 5, 15 or 30 minutes. When it is time to sleep SAM closes his eyes. Clock display changes to red.
30 minutes before wake-up time the display turns orange. 12 stars count down.
SAM’s eyes open and the display turns green – it’s OK to get up now!
Operates on AC/DC (USB cable included) and batteries (4 x AA, not included)
Measurements: 20 x 12 x 14 cm
Diameter LCD screen: 7 cm
Sam is not a toy and is tested according to international regulations
Age recommendation: As of 2-3 years +
How Sam Works
Time to sleep
When it is time to sleep SAM closes his eyes. Clock display changes to red.
Just a little longer
30 minutes before wake-up time the display turns orange. 12 stars count down.
OK to get up
SAM’s eyes open and the display turns green – it’s OK to get up now!
(LV)
Tas ir Sems – māca bērniem, kad ir laiks pamosties un kad palikt gultā!
Acis aizveras, acis atveras. Sema acis aizveras, kad pienāk laiks gulēt, un atveras no rīta, kad laiks mosties. Uzstādiet noteiktā laikā vai pēc miega garuma.
Krāsumainošs ekrāns. LCD-ekrāns maina krāsu, atkarībā no diennakts stundām.
Analogais un digitālais pulkstenis. Lai bērniem būtu viegli iemācīties atšķirt laiku.
Modinātājpulkstenis. Vecākiem bērniem un tiem, kam labāk patīk modinātāji. Varat izvēlēties vienu no trim signāliem un regulēt skaļumu.
Regulējams spilgtums un automātiskā izslēgšanās. Nakts gaismas spilgtumu var regulēt. Tā var degt visu nakti vai automātiski izslēgties pēc 5 – 15 – 30 minūtēm.
Kad pienāk laiks gulēt, Sems aizver aics. Ekrāna krāsa mainās uz sarkanu.
30 minūtes pirms pamošanās laika ekrāns iedegas oranžā krāsā. Divpadsmit zvaigznes atskaita atlikušo gulēšanas laiku.
Sema acis atveras, ekrāns iedegas zaļā krāsā, tātad laiks celties! Darbojas gan no baterijām (4 x AA, nav iekļautas komplektā), gan no strāvas (adapteris komplektā)
Izmēri: 20 х 12 х 14 cm
LCD-ekrāna diametrs: 7 cm
Sems nav rotaļlieta. Ierīce sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem
Rekomendējamais vecums: 2 – 3 gadi +
Kā strādā Sems?
Laiks gulēt
Kad pienāk laiks gulēt, Sems aizver aics. Ekrāna krāsa mainās uz sarkanu.
Vēl nedaudz
30 minūtes pirms pamošanās laika ekrāns iedegas oranžā krāsā. Divpadsmit zvaigznes atskaita atlikušo gulēšanas laiku.
Laiks celties
Sema acis atveras, ekrāns iedegas zaļā krāsā, tātad laiks celties!
(RUS)
Глазки закрываются, глазки открываются. Глаза Сэма закрываются на время сна и открываются утром, когда приходит время просыпаться
Установить в определенное время или по продолжительности сна.
Дисплейс меняющимися цветами.LCD-экран изменяет цвет в зависимости от времени суток
Аналоговые и цифровые часы. Чтобы детям было легко научиться понимать время
Будильник. Для более старших детей или для тех, кто предпочитает будильник. Вы можете выбрать три звука звонка с регулируемой громкостью
Настраиваемая яркость и режим автоматического отключения. Яркость света ночника можно регулировать. Также он может гореть всю ночь или автоматически выключаться через 5 – 15 – 30 минут
Когда приходит время ложиться спать, Сэм закрывает свои глазки. Цвет дисплея меняется на красный.
За 30 минут до пробуждения дисплей загорается оранжевым светом. Двенадцать звёздочек ведут обратный отсчёт до завершения времени сна .
Глазки Сэма открываются и дисплей загорается зелёным светом, а значит, пришло время вставать! Работает как от батареек (4 x AA, не входят в комплект), так и от сети (адаптер в комплекте)
Размеры: 20 х 12 х 14 см
Диаметр LCD-экрана: 7 см
Сэм – это не игрушка. Устройство сертифицировано в соответствии с международными стандартами
Рекомендуемый возраст: 2 – 3 года +
Как работает Сэм?
Время ложиться спать
Когда приходит время ложиться спать, Сэм закрывает свои глазки. Цвет дисплея меняется на красный.
Ещё чуть-чуть
За 30 минут до пробуждения дисплей загорается оранжевым светом. Двенадцать звёздочек ведут обратный отсчёт до завершения времени сна .
Время просыпаться
Глазки Сэма открываются, и дисплей загорается зелёным светом, а значит, пришло время вставать!
Click to order
YOUR ORDER
Total: 
OMNIVA PARCEL MACHINE (IF DELIVERY TO LATVIA SELECTED)