HONEY BUNNY ALILO G6 - BLUE (RU)

32294251
62,00
(ENG)Honey Bunny Alilo G6: Music MP3 Player Night Light
Hello! I am the hilarious Honey Bunny Alilo G6! I am a digital media player for little ones and older children. You won’t get bored with me!
Make friends with me, I promise to tell you amazing fairy tales at night, read children’s poetry, sing funny songs, it is easy to learn new things with me. And, of course, I am very handsome! Age from 1.5+
Language: RUSSIAN
More than 20 popular children’s songs and fairy tales are already stored in memory
Load any educational content into memory and let your little one enjoy learning!
Children’s night light – Alilo G6 hare ears glow in the dark, illuminating the room with soft light. Sleeping with such a night light is not at all scary!
Solid construction, no sharp edges, soft ears – you can scratch your teeth
Can record your voice!
4 hours of continuous play on a single charge!
Powered by built-in battery. No batteries needed
Automatic sleep mode and auto shutdown after 30 minutes of play. All buttons can be locked to avoid accidentally turning off the toy.
All content can be updated, there is a built-in 8GB Micro SD card, as well as a Micro USB cable.
Pleasant natural sounds are recorded in the memory of our bunny, listening to them is a great way to calm your child before bed.
!! CHARGE ONLY FROM A COMPUTER !!
(LV)
Medainais Zaķēns ALILO G6: Mūzikas atskaņotājs un nakts lampa
Sveiki! Es esmu jautrais medainais zaķēns Alilo G6! Esmu mūzikas atskaņotājs gan pašiem mazākajiem, gan jau vecākiem bērniem. Ar mani jums nebūs garlaicīgi!
Būsim draugi! Es apsolu jums stāstīt brīnumainas pasakas pirms miega, lasīt bērnu dzejoļus, dziedāt jautras dziesmiņas, ar mani viegli iemācīties kaut ko jaunu. Un, protams, esmu ļoti skaists! Bērna vecums no 1,5+
Valoda: KRIEVU
Atmiņā jau ir saglabātas vairāk kā 20 populāras bērnu dziesmas un pasakas
Ielādējiet atmiņā jebkuru mācību saturu un ļaujiet savam mazajam izbaudīt mācīšanos!
Silikona ausis var spīdēt tumsā Gulēt ar šādu nakts gaismu nemaz nav biedējoši!
Izturīga konstrukcija bez asām malām, mīkstas ausis – var pakasīt zobiņus
Prot ierakstīt balsi!
4 stundas nepārtrauktu spēļu bez uzlādēšanas!
Uzlādējams iebūvēts akumulators, nav nepieciešamas baterijas
Automātiska pāreja miega režīmā un automātiska izslēgšanās pēc nospēlētām 30 minūtēm. Ir iespējams nobloķēt visas pogas, lai izvairītos no nejaušas izslēgšanas
Visu saturu ir iepsējams atjaunot, ir iebūvēta 8 gb Micro SD karte, kā arī ir Micro USB kabelis
Mūsu zaķēna atmiņā ierakstītas patīkamas dabas skaņas – to klausīšanās ir lielisks veids, kā nomierināt jūsu bērnu pirms gulētiešanas
!! LĀDĒT TIKAI NO DATORA !!
(RUS)
Медовый зайчик Alilo G6: музыкальный MP3-плеер ночник
Привет! Я – веселый медовый зайка Alilo G6! Я цифровой медиа-плеер для самых маленьких и детей постарше. Со мной вы не заскучаете!
Подружитесь со мной, я обещаю рассказывать вам на ночь удивительные сказки, читать детские стихи, спою веселые песенки, со мной легко учиться новому. И, конечно же, я очень красивый!
Возраст ребенка от 1.5 +
Язык: РУССКИЙ
В памяти уже хранятся более 20 популярных детских песен и сказок
Загрузите в память любой образовательный контент, и пусть ваш малыш учится с удовольствием!
Детский ночник — ушки зайца Alilo G6 светятся в темноте, освещая помещение мягким светом. С таким ночником спать совсем не страшно!
Прочная конструкция, без острых краёв, мягкие ушки- можно почесать зубки
Умеет записывать ваш голос!
4 часа непрерывной игры без подзарядки!
Питание от встроенного аккумулятора. Не нужно никаких батареек.
Автоматический переход в спящий режим и авто выключение после 30 минут игры. Можно заблокировать все кнопки, чтобы избежать случайного выключения игрушки.
Весь контент можно обновлять, есть встроенная Micro SD карта на 8 Гб, а также Micro USB кабель.
В память нашего зайки записаны приятные природные звуки, их прослушивание – это отличный способ, чтобы успокоить вашего ребенка перед сном.
​!! ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ОТ КОМПЬЮТЕРА !!