BUSY CUBE MEDIUM 25x25 CM - PINK

32084006
121,00
(LV) ATTĪSTĪBA – šis Aktivitātes kubs palīdz attīstīt svarīgākās prasmes bērnos – sīkā motorika ietekmē nervu sistēmu, redzi, uzmanību, atmiņu un uztveri. Iemāca atšķirt krāsas, formas un dzīvniekus. Veicina izmantot ikdienas objektus – slēdzenes, durvis, atvilktnes un slēdžus. Attīsta vizuālo motora koordināciju, iztēli, neatlaidību un matemātikas pamatus.
DIZAINS – Katra Aktivitātes kuba mala atspoguļo dažādas dzīvnieku mītnes vietas – Māja, Ferma, Mežs, Jūra un Debesis, un iepazīstina ar tur mītošiem dzīvniekiem. No tehniskās puses – rotaļlieta ir izgatavota tādā veidā, lai iedvesmotu bērnus un attīstītu viņu prasmes, kā arī, lai garantētu drošību.
MATERIĀLI– koka Aktivitātes kubs ir izgatavots no dabiskiem EKO komponentiem un ir bērniem 100% drošs. Mēs izmantojam netoksisku UV krāsu, kas atbilst ES Rotaļlietu drošības standartam DIN NE 71-3 – kas nozīme, ka tas ir drošs norīšanai.
KVALITĀTE – Ražots Latvijā, mēs garantējam vislabāko kvalitāti un atbilstību visiem ES standartiem. Produkts ir gatavs lietošanai, nav nepieciešama sarežģīta montāža – izgatavots tā, lai pēc atvēršanas uzreiz būtu jautri!
IZMANTOŠANA – 20 vienā – Aktivitātes kubs aizrauj bērnus uz ilgu laiku, kas sniedz vecākiem mazliet brīva laika. Šis bērnu Aktivitātes kubs ietver sevī 20 aktivitātes – šķirošana pēc krāsām un formām, gaismas slēdžu, durvju, slēdzeņu, atvilktņu izmantošana (šūpoles aizbīdnis, klasiskais aizbīdnis, atvilktnes slēdzene) un komplektā ietilpst lodītes, monētas, dzīvnieki uz sliedēm, magnēta dzīvnieki, zobrati, koka atslēgas un 5 dzīvnieku mītnes vietas ar 17 dažādiem dzīvniekiem. Aktivitātes kubs var tikt izmantots lomu spēlēs!
!! Neatstājiet bērnus bez vecāku uzraudzības, kad tie spēlējās ar 2 mazām bumbiņām (atrodās "The Sea side" pusē). Satur mazas detaļas.
Ieteicams izņemt bumbiņas līdz 12 mēns, vai spēlēties ar vecāku uzraudzību!! Ražots Latvijā
Izmērs: 25 x 25 x 25 cm
Svars: 2 kg
Piemērots bērniem no 6 mēn. +
(ENG) DEVELOPMENT - This Activity Play-Center helps develop the most important skills in children - fine motor skills that affect the nervous system, vision, attention, memory, and perception. Teaches to distinguish between colours, shapes and animals. Encourages using everyday objects like locks, doors, drawers and switches. Develops visual-motor coordination, imagination, perseverance, and the basics of maths.
DESIGN - Each side of our Activity Cube represents a different animal habitat – the House, the Farm, the Forest, the Sea, and the Sky, and introduces the animals living within them. On the technical side, the toy is made to encourage children and develop their skills, as well as to guarantee safety.
• MATERIALS - wooden Activity Play-Center is made from natural, ECO components and is 100% safe for children. We use non-toxic UV paint, which complies with the EU Safety of toys regulations DIN EN 71-3 - meaning that your child can even ingest it.
• QUALITY - Made in Latvia, so we guarantee the highest quality and compliance with all EU standards. Product is ready to use, no complicated assembly required - made to be fun straight out of the box.
• USAGE - 20 in 1 - The Activity Play-Center keeps children busy for a long time, which gives parents a little free time. This Baby Activity Cube combines 20 activities in 1 - shape and color sorting, using light switches, doors and locks (swing latch, classic latch, drawer lock), drawers, and features a ball, coins, animals on rails, magnetic animals, gears, wooden keys, role-playing, and 5 animal habitats with 17 different animals.
!! Do not Leave your children unnattented while playing with 2 small balls (located on The Sea side of the cube). Small parts pose a choking hazard !! 25 x 25 x 26 cm
Weight: 2 kg
Suitable for kids from 6 months +
Click to order
YOUR ORDER
Total: