CODY Ocean projector 0+

32191458
49,99
(ENG)
Life-like underwater world. Turn your little one’s room into a magical underwater world, with moving waves and fish swimming around the room, while listening to relaxing ocean sounds.
3 Step sleep program Helps your little one to fall asleep by lowering the animation in 3 steps. The projector will automatically shut off after 30 minutes.
3 Soothing melodies Play soothing melodies while falling asleep: ocean, heartbeat or lullabies.
Cry sensor Play soothing melodies while falling asleep: ocean, heartbeat or lullabies.
Variable volume. You can choose between 2 volume settings: loud and soft
Battery Operated by 3 AA batteries (not included).
How Cody Works. 3 Step sleep program:
STEP 1 Calming your child (0-10 min.)
– Moving waves
– Lots of swimming fish
– Soothing ocean sounds
STEP 2 Getting sleepy (10-20 min.)
– Moving waves and a few fish
– Lower brightness
– Relaxing underwater bubbles
STEP 3 Falling asleep (20-30 min.)
– Non-moving waves
– Lowest brightness
– No sound
(LV)
Zemūdens pasaule. Pārvērtiet sava mazā istabu par maģisku zemūdens pasauli, kurā kustīgi viļņi un zivis peld pa istabu, vienlaikus klausoties relaksējošās okeāna skaņās.
3 soļu miega programma Palīdz mazajam aizmigt, 3 soļos nolaižot animāciju. Pēc 30 minūtēm projektors automātiski izslēgsies.
3 nomierinošas melodijas Aizmigšanas laikā atskaņojiet nomierinošas melodijas: okeāns, sirdsdarbība vai šūpuļdziesmas.
Raudāšanas sensors Aizmigšanas laikā atskaņojiet nomierinošas melodijas: okeāns, sirdsdarbība vai šūpuļdziesmas.
Maināms skaļums Jūs varat izvēlēties starp diviem skaļuma iestatījumiem: skaļu un maigu
Baterija: Darbojas ar 3 AA baterijām (!! nav iekļautas komplektā !!).
Kā darbojas Cody. 3 soļu miega programma:
1. SOLIS Bērna nomierināšana (0-10 min.)
– kustīgi viļņi
– Daudz peldošu zivju
– nomierinošas okeāna skaņas
2. SOLIS Miegainība (10-20 min.)
– kustīgi viļņi un dažas zivis
– mazāks spilgtums
– relaksējoši zemūdens burbuļi
3. SOLIS Aizmigšana (20-30 min.)
– nekustīgi viļņi
– vismazākais spilgtums
– Nav skaņas
(RUS)
Живой подводный мир. Превратите комнату вашего малыша в волшебный подводный мир с движущимися волнами и рыбами, плавающими по комнате, под расслабляющие звуки океана.
3-х ступенчатая программа сна Помогает вашему малышу заснуть, понижая анимацию на 3 шага. Проектор автоматически выключится через 30 минут.
3 успокаивающие мелодии Играйте успокаивающие мелодии во время сна: океан, сердцебиение или колыбельные.
Датчик плача Играйте успокаивающие мелодии во время сна: океан, сердцебиение или колыбельные.
Громкость меняется Вы можете выбрать один из двух уровней громкости: громкий и тихий.
Работает от батареек: 3 батарейки x AA (нету в комплекте)
Как работает Коди
3-х ступенчатая программа сна
ШАГ 1 Успокоение ребенка (0-10 мин.)
– Движущиеся волны
– Много плавающих рыбок
– Успокаивающие звуки океана
ШАГ 2 Расслабляемся (10-20 мин.)
– Бегущие волны и несколько рыбок
– Более низкая яркость
– Расслабляющие подводные пузыри
ШАГ 3 Засыпаем (20-30 мин.)
– Неподвижные волны
– Самая низкая яркость
– Без звука
Click to order
YOUR ORDER
Total: