ZOE Music Box 0+ GREY

32191492
39,99
(ENG)
Zazu Zoe Penguin Night Light and Music Box with Bluetooth – is a comfort for your child with music and light wherever you go.
Nightlight. Zoe's head is a nightlight, with 2 brightness settings.
7 pre-programmed melodies. Womb sound with heartbeat, white noise, nature sound, lounge music and 3 traditional lullabies.
Plays unlimited tunes or stories through the speaker that can be streamed using Bluetooth.
Auto shut-off. Sound and light will automatically shut off after 20 minutes.
Activates upon crying. The voice activated sound sensor will switch on sound and or light if your child wakes up
Volume setting
Operated by a rechargeable battery & USB cable (included)
Measurements: 16 x 10 x 5 cm
Zoe is tested according to international regulations
Age recommendation: As of 0+ month.
​​Wireless speaker
Listen to different songs using your wireless speaker
5 modes with melodies
Heartbeat sound, white noise, nature sounds, soothing melodies and three lullabies
Night Light
Zoe’s head glows, she has two brightness adjustment modes
Activates upon crying
The voice activated sound sensor will switch on the sound if your baby starts crying
Automatic shutdown
After twenty minutes, sound and light will turn off automatically
Playlist from ZAZU
Feel free to use the carefully selected playlists here: https://open.spotify.com/user/zazu-kids
(LV)
Šī ir Zoja – nomierina mazo ar dziesmām un nomierinošām melodijām.
Nakts gaismas un mūzikas kastīte Zazu Zoe Penguin ar Bluetooth – ir komforts jūsu bērnam ar mūziku un gaismu visur, kur dodaties.
Raksturojums:
Nakts gaisma Zoe galva ir nakts gaisma ar 2 spilgtuma iestatījumiem.
7 iepriekš ieprogrammētas melodijas. Sirds Skaņa, baltais troksnis, dabas skana, atpūtas mūzika un 3 tradicionālās šūpuļdziesmās.
Izmantojotskaļruni, tiek atskaņotas neierobežotas melodijas vai stāsti, kurus var straumēt, izmantojot Bluetooth
Automātiska izslēgšanās. Pēc 20 minūtēm skaņa un gaisma automātiski izslēgsies.
Ieslēdzas, kad Jūsu mazulis sāk raudāt. Skaņas raidītājs reaģē, ja jūsu bērns ir pamodies, un aktivē skaņas un nakts lampiņas ieslēgšanu. Skaļuma iestatīšana
Uzladējamas baterijas (iekļautas) un USB kabelīs (iekļauts)
Izmērs: 16 x 10 x 5 cm
Izgatavota saskaņā ar starptautiskiem drošības standartiem.
Rekomendējamais vecums 0+
​​Bezvadu skaļrunis
Klausieties dažādas dziesmiņas un pasakas, izmantojot bezvadu skaļruņi!
Melodijas režīms
Sirdspukstu skaņa, baltais troksnis, dabas skaņas, nomierinošas melodijas un trīs šūpuļdziesmas.
Nakts lampa
Zoī galva spīd, viņai ir divi spilgtuma iestatīšanas režīmi!
Ieslēdzas, kad bērns ieraudas.
Skaņas raidītājs reaģē, ja jūsu bērns ir pamodies, un aktivē skaņas un nakts lampiņas ieslēgšanu.
Automātiska atvienošanās.
Pēc divdesmit minūtēm skaņa un gaisma atvainojos automātiski!
ZAZU dziesmu saraksts.
Nekautrējieties izmantot mūsu rūpīgi atlasītos dziesmu saraksts: https://open.spotify.com/user/zazu-kids
(RUS)
Ночничок и музыкальный бокс с Bluetooth с автоматическим отключением Zazu Zoe Пингвиненок — это комфорт для вашего ребенка с музыкой и светом, куда бы вы ни пошли.
Ночник Голова Zoe Пингвиненка — это маленький ночничок с 2-мя настройками яркости
7 записанных мелодий Мелодии, чтобы успокоить ребенка: звук сердцебиения, белый шум, звуки природы, музыка в стиле лаундж и 3 колыбельных мелодии
Воспроизводит неограниченное количество мелодий или историй через динамик, которые можно передать с помощью Bluetooth
Автоматическое отключение. Автоматически отключается через 20 минут
Включается, когда ваш малыш начинает плакать.
Голосовая активация датчика звука и света, если ваш ребенок проснулся
Настройка громкости
Работает от сменных батареек и USB-кабеля (входит в комплект)
Размеры: 16 x 10 x 5 см
Соответствует международным стандартам качества
Рекомендуемый возраст: 0+ мес.
​​Беспроводная Колонка
Слушайте разные песенки и сказки, используя беспроводную колонку
5 режимов с мелодиями
Звук биения сердца, белый шум, звуки природы, успокаивающие мелодии и три колыбельных
Ночник
Голова Зои светится, у неё есть два режима настройки яркости
Включается, если ребёнок заплакал
Датчик звука реагирует, если ваш ребёнок проснулся, и активирует включение звука и ночника
Автоматическое отключение
Через двадцать минут звук и свет отключаются автоматически
Плейлист от ZAZU
Не стесняйтесь использовать тщательно подобранные плейлисты тут https://open.spotify.com/user/zazu-kids
Click to order
YOUR ORDER
Total: